Thayna87: ...Feri alguem hoje. Atirei minhas...

...Feri alguem hoje. Atirei minhas palavras a queima roupa...

1 compartilhamento
Inserida por Thayna87