Luana Melo: Viiveer é a cooiisa maiis rara doo...

Viiveer é a cooiisa maiis rara doo muundoo'
pooiis a maiiooriia apenaas exiistee !

Inserida por Luanamelo