Elyenne Ribeiro Camargos: "Nunca seremos o que as pessoas...

"Nunca seremos o que as pessoas acham que somos só seremos aquilo que realmente queremos ser ou simplismente somos aquilo que nascemos para ser"

Inserida por elyenne