Elyenne Ribeiro Camargos: "Nunca seremos o que as pessoas...

"Nunca seremos o que as pessoas acham que somos só seremos aquilo que realmente queremos ser ou simplismente somos aquilo que nascemos para ser"... Frase de Elyenne Ribeiro Camargos.

"Nunca seremos o que as pessoas acham que somos só seremos aquilo que realmente queremos ser ou simplismente somos aquilo que nascemos para ser"

3 compartilhamentos
Inserida por elyenne