Carlos Bernardo González Pecotche: "Enqaunto o homem aprende, pode...

"Enqaunto o homem aprende, pode também ensinar, porque a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo."... Frase de Carlos Bernardo González Pecotche.

"Enqaunto o homem aprende, pode também ensinar, porque a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo."

Inserida por Jof