Washington rocha: Muita riqueza no presente, sinal de...

Muita riqueza no presente, sinal de corrupção no passado.... Frase de Washington rocha.

Muita riqueza no presente, sinal de corrupção no passado.

Inserida por washington