Agnactos: O sol pode iluminar o externo, mas o teu...

O sol pode iluminar o externo, mas o teu sorriso ilumina a minh´alma.... Frase de agnactos.

O sol pode iluminar o externo, mas o teu sorriso ilumina a minh´alma.

5 compartilhamentos
Inserida por agnactos