Whillein Bousset: Todo erro se apoia numa verdade da qual...

Todo erro se apoia numa verdade da qual se tem abusado.

Inserida por agf