Charles de Gaulle: Face aos grandes perigos, só a grandeza...

Face aos grandes perigos, só a grandeza nos pode salvar.... Frase de Charles de Gaulle.

Face aos grandes perigos, só a grandeza nos pode salvar.

11 compartilhamentos
Inserida por agf