Virar as Costas

Cerca de 141 frases e pensamentos: Virar as Costas

Se virarmos as costas para os pobres, viramos as costas para deus.

Madre Teresa de Calcutá