Clarice Lispector: Ocupei-me o tempo todo para disfarçar a...

Ocupei-me o tempo todo para disfarçar a saudade.... Frase de Clarice Lispector.

Ocupei-me o tempo todo para disfarçar a saudade.

Clarice Lispector