Sócrates: Só sei que nada sei.

Só sei que nada sei.

Sócrates
Pensamento